API Eurostatu

Warunkiem udziału w konkursie jest wykorzystanie przynajmniej jednego zestawu danych z baz Eurostatu. Eurostat publikuje dane pochodzące z urzędów statystycznych krajów członkowskich, więc wszystkie dane dotyczące Polski pochodzą z GUS-u.

Cały zasób danych z baz Eurostatu jest udostępniony przez usługi sieciowe - API Eurostatu.

Z doświadczeń z innych hackathonów wynika, że uczestnicy tracą bardzo dużo czasu na zapoznanie się ze strukturami dostępnych danych i wyborem potrzebnych informacji. Przez to mało czasu pozostaje na prace nad samą aplikacją.

Aby ułatwić Wam zadanie przygotowaliśmy szczegółową instrukcję korzystania z API Eurostatu i wybraliśmy przykładowe zestawy danych (polskie nazwy zestawów danych, linki do tabel z danymi i linki do pobrania odpowiadającym im plików json).

Zachęcamy do zapoznania się z przykładami i nabrania praktyki w tworzeniu własnych zestawów danych przed hackathonem.