Pamiętajcie, że DANE STATYSTYCZNE są głównymi bohaterami Waszych projektów!

Konieczne jest aby znalazły się tam dane dla Polski, a w przypadku  co najmniej jednej zmiennej – dla krajów Unii Europejskiej.

Poniżej pakiet przykładowych danych do wykorzystania!

 

 

API BDL GUS

Bank Danych Lokalnych https://api.stat.gov.pl jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku i oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie.

Aplikacja API pozwala przeglądać i pobierać do dalszego przetwarzania pełny zakres danych znajdujących się w Banku. Dane udostępniane są poprzez REST-owe API w formacie XML oraz JSON.

Instrukcja jak z niej korzystać znajdziesz tutaj https://api.stat.gov.pl/Home/BdlApi

 

Dokumentacja - https://bdl.stat.gov.pl/api/v1/api-docs/index.html

SWAGGER - https://bdl.stat.gov.pl/api/v1/swagger/index.html#/Data/DataByVariableGet

 

API Eurostatu

Eurostat publikuje dane pochodzące z urzędów statystycznych krajów członkowskich.  Dostęp do baz Eurostatu pozwoli Wam dokonać przynajmniej jednego zestawu danych.

Aby ułatwić Wam zadanie przygotowaliśmy szczegółową instrukcję korzystania z API Eurostatu  i wybraliśmy przykładowe zestawy danych (polskie nazwy zestawów danych, linki do tabel z danymi i linki do pobrania odpowiadającym im plików json).

Cały zasób danych z baz Eurostatu jest udostępniony przez usługi sieciowe - API Eurostatu..

 

PRODUKCJA WG WYROBÓW DANE ZA 2017 R <LINK>