REGULAMIN HACKATHONU GUS ShowMeData - druga edycja


ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Kryteria oceny prototypu aplikacji
Załącznik 2 i 3. Procedura Wyboru Partnerów Hackathonu wraz z oświadczeniem
Załącznik 4. Wzór umowy partnerskieJ
Załącznik 5. umowa Zwycięzcy Hackathonu
Załącznik 6. umowa II nagroda w Hackathonie
Załącznik 7. umowa III nagroda w Hackathonie