O grze
About the game

Eurorozwój

Eurorozwój jest aplikacją mobilną wykorzystującą rozszerzoną rzeczywistość oraz dane statystyczne Eurostatu. Umożliwia również rozwijanie umiejętności przedsiębiorczego myślenia przy pomocy ciekawej gry strategicznej. 

Zasady gry:

 1. Gra jest przeznaczona dla 4 graczy;
 2. Gracze rywalizują pomiędzy sobą w systemie turowym na jednym urządzeniu (iPadzie lub iPhonie);
 3. Na początku gry każdy gracz posiada 100 pracowników;
 4. Jest 6 rynków (krajów) do zagospodarowania;
 5. Gracze kolejno delegują pracowników do poszczególnych państw;
 6. Każdy z graczy w jednej turze może delegować maksymalnie 20 pracowników;
 7. Po delegowaniu pracowników do danego kraju gracz otrzymuje do rozwiązania quiz statystyczny;
 8. W quizie zadaniem gracza jest poprawnie przyporządkowanie właściwych lat dla każdej wielkości statystycznej i danego państwa;
 9. W zależności od ilości poprawnych odpowiedzi modyfikowana jest liczba wysłanych pracowników w danej turze do danego kraju:
 10. za 3 poprawne odpowiedzi - liczba delegowanych pracowników zwiększa się dwukrotnie,
 11. za 1 poprawną odpowiedź - liczba pracowników zostaje taka jak wydelegowano na początku tury,
 12. za 0 poprawnych odpowiedzi – liczba pracowników zostaje zmniejszona o połowę;
 13. Państwo zajmuje gracz z największą liczbą pracowników na danym terytorium po wszystkich turach;
 14. Gra toczy się, aż ostatni z graczy wyśle wszystkich swoich pracowników;
 15. Wygrywa gracz który zajął największą liczbę państw.

Gra nie wymaga żadnych znaczników – wirtualna mapa pojawi się na ekranie gdy tylko kamera wykryje jakąś płaską powierzchnię.  

Aplikacja uzyskała drugie wyróżnienie na hackathonie ShowMeData organizowanym przez GUS:  

Autorami aplikacji są: 

 • Paweł Czerwiński
 • Krzysztof Szlaski
 • Mateusz Orzoł
 • Tomasz Lizer 

Strona internetowa zespołu: www.borocode.com 

Eurorozwoj

Eurorozwoj (Euro-development) is an augmented reality mobile application using statistical data from Eurostat. It enables development of entrepreneurial-thinking skills with the help of an interesting strategy game.

Game rules:

 1. The game is intended for 4 players;
 2. Players compete against each other in a turn-based system on one device (iPad or iPhone);
 3. At the beginning of the game, each player has 100 employees;
 4. There are 6 markets (countries) to manage;
 5. Players sequentially send employees to individual countries;
 6. Each player may delegate up to 20 employees in one turn;
 7. After delegating employees to a given country, the player receives a statistical quiz for solving;
 8. In the quiz, the player's task is to correctly assign appropriate time reference (years) for each statistical value and country;
 9. Depending on the number of correct answers, the number of employees sent in a given turn to a given country is modified:
  1. for 3 correct answers - the number of employees is doubled,
  2. for 1 correct answer - the number of employees remains the same,
  3. for 0 correct answers - the number of employees is reduced by half;
 10. The market (country) is capture by the player with the largest number of employees in a given territory after all rounds;
 11. The game continues until the last player sends all his employees;
 12. The player who occupied the largest number of countries wins.

The game do not require any special markers - when your camera detects any flat surface the augmented reality map will be displayed.

The application received the second award at the ShowMeData hackathon organized by the Central Statistical Office.

The authors of the application are:

 • Paweł Czerwiński
 • Krzysztof Szlaski
 • Mateusz Orzoł
 • Tomasz Lizer 

Website of the team: www.borocode.com

Kod źródłowy gry
Source code of the game

github logo2

Jak zainstalować grę? / How to install the game?

Gra niestety nie jest dostepna w sklepie App Store. Aby w nią zagrać należy skompilować ją z kodu źródłowego za pomocą programu Xcode (do pobrania da darmo ze sklepu na wszystkich komputerach Mac) i uruchamiać na swoim iPhonie lub iPadzie w trybie deweloperskim.

Unfortunately, the game is not available in App Store. In order to play it you must bulid it from source code by means of Xcode (available in App Store for free for all Mac's) and then run it on your iPhone or iPad in developer mode.

Główny Urząd Statystyczny

gus 01Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Przejdź do Portalu GUS