Nasze aplikacje mobilne nie zbierają ani nie przechowują żadnych danych o użytkownikach.

W szczególności nie zbieramy informacji o lokalizacji, nie rejestrujemy obrazu z kamery ani nie nagrywamy dźwięku z mikrofonu, ani nie odczytujemy kontaktów zapisanych w książkach adresowych.

Nie zbieramy ani nie przechowujemy też żadnych metadanych w rodzaju: wybierane numery i czas trwania połączeń, ilość SMS-ów, polubienia w Facebooku itp.

Korzystamy jedynie ze standardowych, anonimowych statystyk korzystania z naszych aplikacji udostępnianych przez platformy Google lub Apple.

Polityka prywatności

Privacy policy

Our mobile applications do not collect or store any data about users.

In particular, we do not collect information about your location, we do not record the images from your camera or the sound from your microphone, nor do we read the contacts stored in your address books.

We do not collect or store any metadata, such as: dialled numbers and duration of calls, number of SMSs, likes on Facebook, etc.

We only use standard anonymous statistics about usage of our mobile applications provided by Google or Apple platforms.

Główny Urząd Statystyczny

gus 01Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Przejdź do Portalu GUS