FAQ

Jak długo będzie trwać hackathon?

Maksymalnie 36 godzin (łącznie z rejestracją, prezentacją wyników i obradami jury), z czego na prace programistyczne przewidzano 29 godzin (zobacz Harmonogram).

Jeśli wszyscy uczestnicy ukończą prace wcześniej, przedstawiciel organizatora może podjąć decyzję o skróceniu hackathonu.


Kto może wziąć udział w hackathonie?

Osoby pełnoletnie, które są studentami lub absolwentami kierunków informatycznych lub pokrewnych.


Czy jest opłata wstępna za udział w hackathonie?

Nie, udział w hackathonie jest bezpłatny. 


Czy organizator zwraca uczestkom koszty dojazdu i/lub zakwaterowania?

Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z dojazdem i zakwaterowaniem.


Czy do hackathonu może zgłosić się jedna osoba?

Nie, w hackathonie mogą wziąć udział zespoły 2-4 osobowe.

 

Jaka jest rola kapitana zespołu?

Kapitan:

  • zbiera zespół,
  • rejestruje go na stronie rejestracji
  • reprezentuje zespół w kontaktach z organizatorem.

Tylko kapitan może:

  • zarządzać składem zespołu, czyli dodawać i usuwać członków w zakładce Mój zespół (dostępnej po zalogowaniu),
  • zmienić nazwę zespołu,
  • przekazać swoją funkcję innemu członkowi zespołu, gdyby zaszła taka potrzeba.

 

Jak zostać kapitanem?

Pierwsza osoba zgłaszająca zespół na stronie rejestracji automatycznie staje się kapitanem.

 

Czy zespół może zmienić kapitana po rejestracji?

Tak. Dotychczasowy kapitan może przekazać swoją funkcję innemu członkowi zespołu w zakładce Mój zespół (dostępnej po zalogowaniu).

W innych losowych sytuacjach należy kontaktować się z organizatorem.


Czy istnieje możliwość zamienienia zarejestrowanego członka / zarejestrowanych członków zespołu inną osobą/innymi osobami?

Tak, kapitan zespołu może dodawać i usuwać członków zespołu w zakładce Mój zespół (dostępnej po zalogowaniu).

Każdy nowy członek zespołu musi się zarejestrować klikając w link aktywacyjny, który otrzyma na swój adres e-mail i wypełniając formularz rejestracyjny.

Jeżeli formularz elektroniczny będzie już nieaktywny, to zmiany można jeszcze dokonać osobiście przy rejestracji uczestników. Wtedy nowy członek zespołu wypełni formularz w wersji papierowej.

 

Czy zarejestrowany członek zespołu może dołączyć do zespołu już po rozpoczęciu wydarzenia?

Tak.


Czy będzie weryfikowana tożsamość uczestników w dniu rozpoczęcia hackathonu?

Tak, każdy uczestnik musi mieć ze sobą i pokazać przy wejściu dokument ze zdjęciem (np. dowód osobisty, prawo jazdy lub legitymację studencką).

Osoby bez dokumentów nie będą wpuszczane przez ochronę.


Czy organizator zapewnia uczestnikom sprzęt i oprogramowanie do pracy podczas hackathonu?

Nie.


Kiedy będą zamieszczone materiały pomocnicze na stronie hackathon.stat.gov.pl? 

Większość materiałów już jest dostępna:

Uzupełnienia i ewentualne nowe materiały mogą się tam pojawiać do końca marca, czyli nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem hackathonu.


Czy w trakcie trwania hackathonu będą obecni mentorzy, specjaliści z zakresu statystyki?

Tak, organizator zapewnia udział w hackathonie specjalistów z zakresu statystyki i informatyki.


Czy w trakcie trwania hackathonu będą ciepłe posiłki?

Tak, będą dwa obiady – w sobotę i niedzielę oraz ciepła przekąska w nocy z soboty na niedzielę.

Czy rejestracja zespołu jest równoznaczna z udziałem w hackathonie?

Nie, o zakwalifikowaniu do udziału w hackathonie decyduje organizator.


Kiedy otrzymam wiadomość o zakwalifikowaniu do hackathonu? 

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną o tym poinformowani e-mailem, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem hackathonu.


Czy mogę wykorzystywać w aplikacji dane z dowolnych baz danych?

Tak, ale koniecznie trzeba wykorzystać w aplikacji przynajmniej jeden zbiór danych z bazy Eurostatu (zobacz źródła danych). Aplikacja bez danych Eurostatu nie będzie oceniana.


Jakie atrybuty aplikacji będą podlegać ocenie? 

Jury hackathonu oceniać będzie w szczególności:

  • jakość pomysłu,
  • jakość wykonania,
  • walory edukacyjne,
  • możliwości rozwoju prototypu aplikacji mobilnej.

Szczegółowe kryteria oceny i punktacja zawarte są w załączniku nr 1 do regulaminu hackathonu.


Czy i w jaki sposób mogę się odwołać od decyzji jury?

Decyzje jury są ostateczne i nie ma od nich odwołania.


Co się stanie w przypadku, gdy dwa najlepsze zespoły otrzymają równą liczbę punktów? Czy zespoły mogą się domagać podziału nagrody?

Nie, zwycięzcą może być tylko jeden zespół - wskazuje go przewodniczący jury. Drugi zespół automatycznie otrzyma wyróżnienie.

 

W jaki sposób zostanę powiadomiony/a o ewentualnych zmianach terminu hackathonu oraz w regulaminie? 

O wszelkich zmianach organizator niezwłocznie poinformuje uczestników hackatonu drogą mailową.


Czy wyszczególniona w regulaminie wartość nagód to sumy netto czy brutto?

Są to wartości brutto, od których zostanie odprowadzony podatek.


Kto opłaca podatek od nagród?

Podatek od nagród zostanie odprowadzony przez organizatora.


Czy zespół samodzielnie decyduje o podziale nagrody pomiędzy uczestników zespołu?

Tak. Podając numery rachunków bankowych można załączyć informację o uzgodnionym przez zaspół sposobie podziału nagrody pomiędzy członków.

Brak takiej informacji oznacza, że nagroda zostanie podzielona równo pomiędzy wszystkich członków zespołu.

Główny Urząd Statystyczny

gus 01Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Przejdź do Portalu GUS